Prosím čekejte...

KME-Eri diagnostika harmonizace-Podstatou tohoto zařízení je unikátní softwarea dvoucestná elektroda.Elektroda snímá elektrické pole organizmu,systémů a buněk.Laicky řečeno,dokáže tento program prostřednictvím elektrického pole organizmu diagnostikovat zdravotní problém,rozlišit ,zda se jedná o stav v normě,mimo normu nebo proces skrytý,který možná propukne v budoucnosti.KME-ERI zařízení dokáže procesy mimo normu korigovat snižováním jejich aktivity.Zaměřujeme se na člověka komplexně,bereme v úvahu jeho celkový stav i aktuální problém.

Diagnostika i harmonizace probíhá z hlediska klientů velmi příjemně-vyšetřovaný drží v ruce kovovou elektrodu ,jejímž prostřednictvím software načítá potřebná data.Pak na základě těchto dat vypracujeme návrh kompenzace-harmonizace.Klient je pak 28 minut kompenzován-harmonizován.Včas­nou diagnostikou a kompenzací lze předcházet stavům mimo normu a odvracet případný vznik nemoci.

Přístroj lze využít téměř v každém stavu klienta,je skutečně unikátním zařízením.